سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مواد شیمیایی - آنزیم ها - اکسین ها - اسیدهای چرب - سیتوکنینها

 

بنام خدا

این مجموعه ، گونه های مختلف آنزیمها و اسیدهای چرب را از برندها ودر حجم های مختلف در اختیار علوم آزمایشگاهی و بخش تولید وتحقیقاتی کشور قرار میدهد:

 

 

 

 سایت رسمی (جهت ورود کلیک نمایید)

SHIMIDANESH.IR

02166176740

02166176736

 

 

Coenzyme Q1

DEAE Cellolose

α-Cellulose - powder

آلفا آمیلاز

آلفا سلولز

آنزیم اوره آز

آنزیم پروکسیداز

آنزیم پکتیناز

آنزیم لیپاز

آنزیم ماساراز پکتیناز

آنزیم کاتالاز

آنزیم کتیناز

اتیل سلولز

اوره آز

اکسیداز  4N

پروتئیناز K

کاتالاز

 

 


 

-آنزیمهای آزمایشگاهی(ensymes)

 

استیل کوآنزیم A(scoa)

 

 – دیسموتاز

 

- سلولاز( اندوگلوکونازها، اگزوگلوکونازها ، بتاگلوکزیدازها)

 

 – لیپاز

 

- امیلاز

 

- گزیلاناز(زایلاناز)

 

- گلوکوآمیلاز

 

-آلفا آمیلاز

 

- پروته از

 

- پکتیناز

 

-  فوریلاز

 

- ژلاتین از

 

 - پنیسلین از

 

- فسفاتازها ( فیتاز)

 

 – بتاگلوکوناز

 

-زیلوز

 

 – پنتوزانازها

 

 – پروتیاز

 

- کاتالاز

 

- پراکسیداز

 

 – گلوکزاکسیداز

 

-کربنیک انیدراز.

 

و....

 

اکسیدوردوکتازها (oxidoredutases):هیدروژنازها-اکسیدازها- پراکسیدازها-اکسیدونازها

 

ترانسفرازها transferases)) :متیل ترانسفرازها – کلیکوزیل ترانسفرازها

 

هیدرولازها:لسترازها-گلیکوزیدازها-پپدیدازها

 

لیازها (lyases):دکربوکسیلازها-هیدرولازها

 

ایزومرازها (isomerases):اپیمرازها

 

لیگازها

 

و اسیدهای چرب:

 

پالمتیک palmitic)) – استاریک ( stearic) – میریستیک – لوریک (lauric) – اولییک (oleic) – لینولنیک (linolenic) – لینولییک (linoleic) – آراشیدونیک (arachidonic)- ایکوزاپالنتاتوییک (eicosapentaenoic) – دکوزاهگزانوییک ( docosahexaenoic) – بوتیریک – کاپرلیک – کاپروییک – لا‍‍‍ریک.

 

و ......

 

SIGMAALDRICHسیگما آلدریچ-MERCKمرک-ودیگر برندها

 


امروزه گسترش و پیشرفت صنایع علوم آزمایشگاهی در سراسر جهان و بخصوص کشور ایران بر کسی پوشیده نیست.رشد و شکوفایی هر چه بهتر علوم آزمایشگاهی نیاز به ابزار و لازمه آنرا دارد که همانا عبارتند از مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محیط کشت های میکروبیولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی از سطوح آموزشی تا سطوح تحقیقاتی و فوق تخصصی پیشرفته.

 

لذا این واحد تجاری پس از سال ها فعالیت در زمینه علوم آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاها ی شیمیایی و میکرو بیولوژی و سلولی افتخار دارد یکی از خدمتگزاران با سابقه علوم آزمایشگاهی کشور طی سالیان گذشته باشد لذا بدین وسیله عمده فعالیت های این واحد بازرگانی همراه با گستره کمپانی های تولید کننده آنها در ذیل به اطلاع جامعه علوم آزمایشگاهی کشور می رساند:

 

1-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

 

2- فروش مواد شیمیایی مرک merck   با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

 

3-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

 

4- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich   با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

 

5-فروش کاغذ صافیر واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

 

6- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab   -شات- زیماکس

 

7-فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

 

8- فروش محیط کشت میکروبیولوژی و سلولی مرک -سیگما-زیگما -آلدریچ -فلوکا

 

9- فروش محیط کشت کیولب Qlab   کانادا Qlab   در اندازه های 100 و 500 گرمی با واردات از نماینده کیولب

 

10- فروش اکسین (اوکسین)رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

 

11- فروش جبرلین(جیبرلین)آزمایشگاهی

 

12- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسرalfaaesar با واردات مستقیم از نماینده آلفاایسر اروپایی

 

13- فروش ویتامین های آزمایشگاهی در حجم ها و از برند های گوناگون

 

شما هموطنان عزیز می توانید جهت آگهی از قیمت کالا ها و استعلام موجودی کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید یا از سایت این واحد بازرگانی دیدن فرمایید

 

جهت امور واردات محصولات آزمایشگاهی که باید از خارج از کشوروارد شوند از طریق عقد قرارداد اقدام میگردد.